L3-banner-media

Úspešné pokračovanie spolupráce s Beloit College

V rámci projektu Erasmus+ sa Mgr. Elena Kováčiková, PhD., z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) PF UKF zúčastnila výmenného prednáškového pobytu v Spojených štátoch amerických, konkrétne v Beloit College, štát Wisconsin. Ide o pokračovanie úspešnej spolupráce, ktorá sa začala prednáškovým pobytom pedagógov KLIŠ vo februári 2018. V období od 29. 3. do 12. 4. 2018 sa Mgr. Elena Kováčiková, PhD., aktívne zapájala na seminároch do diskusií so študentmi na témy anglická a americká literatúra, história, kultúra a občianska náuka. Zároveň prednášala o metodike vyučovania anglického jazyka ako cudzieho jazyka, predstavila metodiku CLIL a venovala sa problematike vyučovania cudzieho jazyka prostredníctvom hudby. V Madisone, v hlavnom meste štátu Wisconsin, navštívila prestížnu jazykovú školu WESLI, ktorá okrem toho, že vzdeláva svojich študentov v anglickom jazyku, pripravuje amerických prisťahovalcov v rámci akademických kurzov pre ďalšie štúdium na vysokých školách v USA. Súčasťou dvojtýždenného pobytu bola aj návšteva bilingválnej španielsko-anglickej základnej škole Todd v Beloite. Prednáškový pobyt na Beloit College bol prínosným pre prax najmä vzhľadom na implementáciu stratégií kritického myslenia a podporu potreby rozvíjania čítania na všetkých stupňoch škôl.
Text a foto: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., PF - Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo