L3-banner-media

Študenti Katedry hudby úspešní v súťaži Študentská umelecká činnosť

V dňoch 17. – 18. apríla 2018 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku konal jubilejný 15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť s medzinárodnou účasťou. Vo viacerých súťažných odboroch a kategóriách súťažili študenti pedagogických fakúlt, ako aj žiaci stredných a základných umeleckých škôl zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Toto podujatie je už tradičnou destináciou študentov Katedry hudby PF UKF v Nitre, ktorí aj v tomto ročníku v mimoriadne silnej konkurencii zaznamenali vynikajúce výsledky.
Matúš Maraček získal v II. kategórii 3. miesto v hre na organe. Pozoruhodnou je najmä skutočnosť, že sa v najvyššej kategórii dokázal presadiť medzi absolventmi konzervatórií, pričom on sám ním nie je. Veľmi sympatickým a solídnym výkonom sa prezentovala aj organistka Anna Drozdová.
Komorný vokálny ansámbel v zložení Ivana Lacková, Soňa Porubčanská, Lenka Gálisová, Dominika Ďurčová, Filip Čechovič a Erik Michálek získal nielen skvelé 1. miesto v 1. kategórii, ale svojím výkonom ovládol celú vokálnu sekciu, za čo bol odmenený mimoriadnou Cenou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Výkonom našich študentov a práci ich pedagógov patrí naše uznanie a srdečné blahoželanie. Želáme im veľa kreativity a tvorivých síl do ďalšej umeleckej a pedagogickej práce.  
Text a foto: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD., PF - Katedra hudby

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo