L3-banner-media

Na Jarnom behu si zmeralo sily 70 športovcov

Sedemdesiat priaznivcov bežeckej disciplíny sa v stredu 25. apríla 2018 stretlo na Jarnom behu Nitrou. Toto podujatie bolo jedným zo športových akcií tohtoročných Nitrianskych univerzitných dní a konalo sa pod organizačnou taktovkou Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre. Na nábreží rieky Nitry si zmeralo sily 43 mužov a 27 žien. Trasa behu viedla od KTVŠ PF UKF popri rieke cez lávku a most pri internáte Mladosť. Dĺžka trate bola určená podľa pohlavia.
V kategórii Ženy 2800 m zvíťazila Petra Baranová s časom 11:55,0 min a v kategórii Muži 4200 m Dávid Mazúch 12:58,0 min, obaja z UKF v Nitre.
Víťazom srdečne blahoželáme!
 
Výsledky Ženy 2800m
1. miesto: Petra Baranová (UKF), 11:55,0 min
2. miesto: Barbora Kluvánková (UKF)  12:05,0 min
3. miesto: Klaudia Gálová (UKF) 13:20,0 min
 
Výsledky Muži 4200m
1. miesto: Dávid Mazúch (UKF) 12:58,0 min
2. miesto: Attila Gál (UKF) 15:58,0 min
3. miesto: Jakub Prok (UKF) 16:03,0 min
Text: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., Mgr. Jana Krajčovičová
Foto: Bc. Veronika Neirurerová
Ilustračná foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo