L3-banner-media

Študentky akciou More cakes more help pomohli deťom

Dňa 23. 4. 2018 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2018 konala výnimočná dobročinná akcia s názvom "More cakes - more help" s jasným cieľom - vyzbierať finančnú pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú a zmysluplne využijú. Ako názov naznačuje, išlo o predaj vlastnoručne vyrobených koláčikov, ktoré upiekli dobrovoľníčky – Diana Pristachová, Katalin Mezeiová, Rastislava Ranušová, Michaela Mikulcová, Monika Haringová a Silvia Haringová, študentky UKF v Nitre.
V tomto roku je konečným prijímateľom pomoci Detské centrum Slovensko – najstaršia dobrovoľnícka organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje pomoc deťom v náhradnej starostlivosti a postihnutým deťom.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na dobročinnej akcii podieľali, či už organizačne alebo dobrovoľným upečením koláčikov. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí kúpou koláčikov pomohli uľahčiť deťom ich neľahkú životnú situáciu.
2018 fpv NUD More cakes
Text a foto: Silvia Haringová, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo