L3-banner-media

O valčíku, Sissi a Schwarzeneggerovi na Katedre germanistiky

Dňa 26. 4. 2018 privítala Katedra germanistiky FF UKF v Nitre Mag. Wilhelma Pfeistlingera, riaditeľa Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Poslaním Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave je od jeho založenia v roku 1990 predovšetkým reprezentovať rakúsku kultúru, umenie a vedu na Slovensku, upevňovať dobré susedské vzťahy so Slovenskom a uľahčovať dialóg medzi rakúskymi a slovenskými umelcami.
Rakúske kultúrne fórum spolupracuje s Katedrou germanistiky FF UKF už dlhé roky. Vďaka jeho podpore sa na katedre uskutočnili početné literárne čítania súčasných rakúskych autorov (Rene Steininger, Alexander Peer, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Günther Zäuner a i.), zaujímavé prednášky odborníkov z oblasti hospodárstva, vedy, kultúry a politiky (Dr. Erhard Busek, Mag. Florian Schwanninger, Dipl.-Ing. Timo Küntzle, Mag. Stephan Gebeshuber, Mag. Reto Schwab, Dr. Bernhard Beham a i.), putovné tematické výstavy a workshopy. Osobitne si ceníme podporu Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave pri organizovaní Rakúsko-slovenskej letnej školy. Aj vďaka tejto aktivite si môžu mladí ľudia-vysokoškoláci zlepšiť nielen svoju jazykovú kompetenciu, ale aj spoznať bližšie svojho geografického suseda, jeho kultúru a mentalitu.
Počas svojej návštevy v Nitre sa Mag. Wilhelm Pfeistlinger stretol s dekanom FF UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernardom Garajom, CSc., a vystúpil s prednáškou na tému Walzer, Sissi, Schwarzenegger? Vom Arbeiten am österreichischen Mythos in der Welt. V prednáške priblížil aktivity Rakúskeho kultúrneho fóra na Slovensku, objasnil stratégiu rakúskej kultúrnej politiky a poukázal na významné osobnosti rakúskej kultúry, histórie, politiky a vedy, ktoré sa podieľali a podieľajú na formovaní obrazu Rakúska vo svete.
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., vedúca Katedry germanistiky FF UKF v Nitre
Foto: Mgr. Peter Horváth

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo