L3-banner-media

Putovná výstava „100 let symbolů české státnosti“

Dňa 23. apríla 2018 bola v Galérii Univerzum Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Dražovská 4) sprístupnená putovná výstava „100 let symbolů české  státnosti“, realizovaná v spolupráci s riešiteľmi projektu „Kořeny české státnosti“, zároveň organizátormi výstavy, ktorými sú doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., vedúci Katedry hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umení (HAMU) v Prahe a doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA, vedúci Katedry spoločenských vied Fakulty stavebnej ČVUT v Prahe. Výstava prostredníctvom 13 posterov približuje v textovej i obrazovej podobe problematiku vývoja českých štátnych symbolov, a vyplývajúc zo spoločnej  histórie Čechov a Slovákov do 1. januára 1993, aj symboly slovenskej štátnosti. Mimoriadne zaujímavé informácie obsahujú postery venované štátnemu znaku, štátnej pečati, „národnému“ stromu – lipe, ďalej vzniku českej i slovenskej vlajky, ako aj tematike vzniku českej i slovenskej hymny z hudobno-teoretického hľadiska. Výstava, na ktorú srdečne pozývame záujemcov, potrvá do 18. mája 2018 a je prístupná v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 h.
Autor textu: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan PF UKF v Nitre
Foto: Branislav Ziman (č. 1, 19), Adriana Récka (č. 2, 3, 6-18), Janka Satková (č. 4, 5)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo