L3-banner-media

Študenti Katedry muzeológie na medzinárodnej konferencii

Dňa 24. apríla 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala medzinárodná študentská vedecká konferencia. Katedra etnológie a muzeológie vytvorila priestor pre prezentáciu tvorivej činnosti študentov brnenskej, bratislavskej a nitrianskej muzeológie pri príležitosti organizovania vedeckej konferencie Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy IV. Mária Takáčová a Adrián Lukáč reprezentovali Katedru muzeológie FF UKF v Nitre formou prezentácie vlastných praktických výstupov do spoločenskej praxe. Mária Takáčová predniesla príspevok na tému „Hrad Hričov“, v rámci ktorej priblížila problematiku správy a obnovy Hradu Hričov a načrtla možnosti jeho prezentácie širokej verejnosti. Študentka je aktívnou členkou združenia venujúceho sa správe sledovanej pamiatky. Študent tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Adrián Lukáč prezentoval analýzu činnosti Múzea praveku v Bojniciach na úseku vzťahov s verejnosťou, v rámci ktorého sa osobne angažuje. V poradí išlo o štvrtý ročník prehliadky študentských odborných prác generovaných v rámci štúdia muzeológie spomínaných pracovísk. Veríme, že jedinečná skúsenosť plynúca z komparácie vlastných aktivít študentov s potenciálom brnenských a bratislavských kolegov vyústi do vzájomného obohatenia a osvojenia nových komunikačných a odborných zručností.
Text: Mgr. Silvia Eliašová, PhD., FF - Katedra muzeológie
Foto: autorka, Adrián Lukáč, Bc. Mária Takáčová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo