L3-banner-media

Doc. Dodovski z Macedónska na Katedre translatológie

V dňoch 23. až 27. apríla 2018 absolvoval na Katedre translatológie FF UKF v Nitre svoj prednáškový pobyt v rámci výmenného programu CEEPUS doc. Ivan Dodovski z macedónskej University American College, Skopje. Doc. Dodovski sa okrem akademických aktivít a výskumnej činnosti v oblasti vzťahov medzi politikou a literatúrou venuje tiež písaniu poézie a poviedkovej tvorbe a pôsobí aj ako prekladateľ a divadelný kritik.
Študentom KTR a kolegom z Filozofickej fakulty ponúkol náš hosť dve mimoriadne zaujímavé prednášky v anglickom jazyku. Témou prvej prednášky bol kritický pohľad na Európu prostredníctvom súčasnej balkánskej drámy. Druhá prednáška mala viac inštruktážny charakter a poskytla študentom výborný prehľad argumentačných stratégií a techník pri písaní odborných textov.
Doc. Dodovski zároveň využil príležitosť nahliadnuť do akademického a kultúrneho života na našej katedre a v našom meste . Zúčastnil sa odborného seminára organizovaného Katedrou translatológie pod názvom Dejiny prekladu v perspektívach a spolu s kolegami z KTR mal ako divák i odborník na dramatické umenie možnosť pozrieť si kritickým okom predstavenie Žltým včelám žlté slzy v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Návšteva doc. Ivana Dodovskeho otvorila aj viaceré možnosti spolupráce na úrovni univerzít a veríme, že bola v mnohých ohľadoch prínosná pre slovenskú i macedónsku stranu.
Dodovski
Text: Mgr. Soňa Hodáková, PhD., Katedra translatológie FF UKF v Nitre
Foto: Mgr. Igor Tyšš, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo