L3-banner-media

Študenti U3V na ceste za rezbárskym a drotárskym umením

Vzdelávací program Ľudové remeslá na Univerzite tretieho veku pri Univerzite Konštantína Filozofa má svoje stabilné postavenie a trinásť ročnú tradíciu vzdelávania študentov seniorov. Za obdobie od školského roku 2004/05 po súčasnosť nastúpilo do tohto vzdelávacieho programu 212 záujemcov o drotárstvo, košikárstvo a rezbárstvo. Ich motivácie k štúdiu boli rôzne, prevláda tam však záujem o remeslá, zmysluplné využitie voľného času a spoločenský kontakt s ľuďmi.
Na začiatku školského roka sme zaradili na podnet lektora vzdelávacieho programu exkurziu do drotárskeho múzea v Budatíne a návštevu rezbára v Bodinej pri Považskej Bystrici. S príchodom teplých jarných lúčov sa naplnil čas realizácie tohto podujatia. Preto sa dňa 25. 4. 2018 ráno stretlo pred Pedagogickou fakultou 48 študentov Univerzity tretieho veku v študijnom programe „Ľudové remeslá“ pripravených v stanovenom čase zamieriť za novými poznatkami. Po nastúpení do autobusa a krátkej inštruktáži o cieli a časovom rozvrhu exkurzie sme vyrazili na diaľnicu.
Po hodine cesty bola našou prvou zástavkou malá obec v okrese Považská Bystrica, obec Bodiná. V obci pracuje rodinná firma rezbára pána Šimíka. Rodinná firma a značka ,,Rezbár Šimík“, ktorej začiatky siahajú do 60. rokov 20. storočia, je jedna z mála rezbárskych dielní na Slovensku, v ktorej základom sú rodinní príslušníci. Ako všade, tak aj tu stál na počiatku jeden človek, ktorý postupom času vytvoril silnú firmu založenú na rodinnom základe.
Medzi študentami seniormi je veľa takých, ktorým učarovalo drevo a vkladajú do svojich prác množstvo energie, citu a tvorivého zanietenia. S pánom Šimíkom debatovali a zdieľali jeho bohaté skúsenosti od prípravy materiálu, až po finálnu povrchovú úpravu rezbárskych prác. Vedúci exkurzie musel vynaložiť veľké úsilie, aby exkurzia pokračovala v plánovanom harmonograme. Z Bodinej, nie viac ako po trištvrte hodiny cesty, sme prišli do Žiliny a Budatínskeho zámku. Zámok je ešte stále v čiastočnej rekonštrukcii, ale jeho drotárska expozícia, otvorená od júna 2016, nás všetkých pohltila. Vystavované drotárske práce svojou umeleckou, ale aj technickou úrovňou prekvapili mnohých našich študentov. Boli prekvapení jednoduchosťou, ale veľkou estetickou úrovňou drotárskych prác starých majstrov. Konštrukčné prvky, ale aj celé exponáty vystavovaných drotárskych prác, sa stali objektami pre fotografovanie.
Mnohí seniori si okrem veľmi dobrých dojmov a veľkého množstva nových nápadov odniesli aj suveníry z dielní súčasných majstrov a po malom občerstvení v bufete zámku sme nastúpili znova do autobusu a bez ďalších zastávok sme sa šťastlivo dostali do východzieho bodu našej poznávacej cesty.
Reakcie na absolvovanú exkurziu boli pozitívne a nálada počas celej cesty veľmi dobrá. Z komentárov zúčastnených sme poznali, že každý z nás si odniesol niečo pre seba. Jednoznačne sa však všetci zhodli na tom, že o rok si to zopakujeme.
Text a foto: Mgr. Ján Širka, PhD., PF - Katedra techniky a inf. technológií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo