L3-banner-media

International Meeting Week 2018

V dňoch 23. až 27. apríla 2018 sa v rámci Nitrianskych univerzitných dní konal International Meeting Week, ktorého organizátorom bola Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ide o tretí ročník jedinečného a intenzívneho programu vyučujúcich a študentov z univerzít piatich krajín Európy – University College Leuven Limburg z Belgicka, Odisee University College, Brusel z Belgicka, Hogeschool InHolland Rotterdam z Holandska, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humantities in Radom z Poľska, University of Zagreb z Chorvátska a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Garantom tohoročného podujatia bola prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., ktorá spolu s kolegami a domácimi študentmi hostili 24 zahraničných študentov a 7 vyučujúcich. Hlavnou témou medzinárodného týždňa bol „Syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa v európskom kontexte“, počas ktorého účastníci hľadali spoločné prvky a rozdiely v definíciách, legislatíve, metódach, sociálnych službách, výskumoch a praxi v oblasti problematiky syndrómu CAN v jednotlivých krajinách Európy. Študenti z vybraných univerzít dostali ešte pred príchodom do Nitry prípadové štúdie so zameraním na zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa, s ktorými neskôr pracovali. Celý týždeň sa naplno venovala koordinácii študentov doktorandka sociálnej práce Mgr. Nikoleta Fellnerová.
Počas celého týždňa sa študenti v  medzinárodne zmiešaných tímoch pod dohľadom mentorov na základe získaných informácií z prednášok, workshopov a z praxe pokúsili vytvoriť optimálny model práce s obeťami zneužívania a zanedbávania z pozície pomáhajúcich profesií. Študenti z Holandska zaujali prezentáciou s tipmi „Ako pripraviť workshop“. Každá medzinárodná skupina nakoniec vypracovala svoju vlastnú prezentáciu o optimálnom riešení problematiky CAN syndrómu, ktorú predstavili ostatným zúčastneným.
Účasť na medzinárodnom týždni je skvelá skúsenosť. Prostredníctvom intenzívneho programu mali študenti možnosť stretnúť nových ľudí, kultúru, odniesť si množstvo neoceniteľných informácií a zážitkov a v neposlednom rade možnosť precvičiť si anglický jazyk. Naši študenti majú možnosť budúci rok vycestovať v rámci medzinárodného týždňa do Poľska. Veríme, že sa k nám o rok pridáte!
Text: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre
Foto: archív KSPaSV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo