L3-banner-media

Education Exchange: Globálna konferencia o vzdelávaní

Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) je program, vďaka ktorému spoločnosť Microsoft dokáže objaviť pedagógov z celého sveta, ktorí sú akísi vizionári a ukazujú svojim kolegom rôzne spôsoby ako efektívne využívať technológie pre zlepšenie vzdelávacieho procesu. Pred dvoma rokmi som sa do programu zapojil aj ja, čo mi v pozitívnom zmysle zmenilo môj učiteľský život. Je mi cťou, že tohto roku som bol pozvaný ako jeden z dvoch učiteľov zo Slovenska, aby som krajinu reprezentoval na konferencii E2 v Singapure.
Čo je E2? E2, alebo Education Exchange, je globálna edukačná konferencia, niečo ako olympijské hry vo svete vzdelávania s podporou technológií od spoločnosti Microsoft. Tento rok na konferenciu dostalo pozvanie 310 učiteľov z 91 krajín sveta.  Pre mňa osobne bola účasť na Education Exchange  možnosť spoznať množstvo skvelých ľudí, stať sa súčasťou globálne spolupracujúcej komunity a na vlastnej koži zažiť, ako sa dá učiť 'inak'. Videl som, ako je možné do vyučovania integrovať kolaboratívne cloudové riešenia, viesť online diskusie žiakov s odborníkmi z praxe, programovať fyzické zariadenia už na základnej škole, či ako integrovať herné prvky a prvky rozšírenej reality priamo do formálneho vzdelávania.
Počas troch dní som mal možnosť zúčastniť sa prednášok výborných rečníkov z celého sveta, tvorivých dielní s cieľom podporiť vzdelávanie v oblasti STEM a samozrejme aj neformálnych diskusií v anglickom jazyku. Jednou z naťažších aktivít bola výzva "Educator Challenge", ktorá začala v prvý deň konferencie. Počas nej sme boli rozdelení do tímov, ktorých cieľom bolo vypracovať návrh inovatívnej a kreatívnej vyučovacej hodiny, a to na tému, ktorá nám bola pomerne vzdialená. V mojom tíme boli učitelia z Nigerie, Rwandy, Egypta a Saudskej Arábie. Aj napriek tomu, že náš návrh nezískal ocenenie, cítili sme sa ako víťazi. Skupina ľudí, ktorí sa stretli po prvýkrát sa dokázala dorozumieť, akceptovať návrhy iných členov, akceptovať zvyky iných národností, ako aj pracovať v prospech skupiny. V posledný deň konferencie nás čakala burza nápadov "Learning Market Place", počas ktorej sa 310  inovatívnych učiteľov navzájom inšpirovalo a prezentovalo projekty, s ktorými zastupovali svoju krajinu. Ten, kto sa zastavil v mojom stánku, sa dozvedel ako funguje technológia tvorby 3D fotografií, ako ju žiakom zážitkovo prezentovať, ako sme so žiakmi diskutovali online formou s tvorcom vizuálnych efektov a následne sme vytvárali kolaboratívny dokument s vlastnými priestorovými fotografiami.
Ďakujem za to, že som mohol byť súčasťou, pre učiteľa niečoho tak veľkolepého, motivujúceho a nezabudnuteľného ako je konferencia Education Exchange. Každému by som doprial zažiť ten pocit.
Text: Mgr. Martin Cápay, PhD., FPV - Katedra informatiky
Foto: Zuzana Molčanová a archív konferencie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo