L3-banner-media

Veľvyslankyňa Kubánskej republiky navštívila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku Yamila Sonia Pita Montes v sprievode pracovníčky veľvyslanectva Kubánskej republiky v Bratislave Júlie Kábrerovej navštívila 27. apríla 2018 Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Návšteva univerzity bola súčasťou oficiálneho pracovného programu veľvyslankyne, ktorý zahŕňal rokovania na úrovni vedenia Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Cieľom návštevy kubánskej veľvyslankyne bolo oboznámenie sa s činnosťou, štruktúrou a zameraním Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prerokovanie možností spolupráce univerzity s univerzitami na Kube. Okrem možností rozvoja mobilít a výmeny informácií vo vzdelávacej oblasti bol deklarovaný veľký záujem o spoluprácu vo vedecko – výskumnej oblasti a prepojenie vedeckých tímov pri riešení spoločných výskumných projektov.
Na rokovaní sa okrem oficiálnych hostí z Veľvyslanectva Kubánskej republiky v Bratislave zúčastnili  PhDr. Ľuboš Török, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Ing. Anita Garajová, PhD., z Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy rektorátu UKF v Nitre a Pavol Vakoš z Kancelárie rektora UKF v Nitre.
V závere návštevy kubánska veľvyslankyňa, ktorá v minulosti pôsobila ako žurnalistka, deklarovala svoj osobný záujem pre nadviazanie priamych vzťahov medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a niektorou z univerzít v Kubánskej republike, ktoré budú vytvorené na zmluvnej báze zameranej na všetky úrovne spolupráce vo vzdelávacej, vedeckej a výskumnej oblasti.             
Text: Mgr. Pavol Vakoš
Foto: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo