L3-banner-media

Divadelný festival tento rok na tému Nádej

Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra romanistiky FF UKF Nitra v spolupráci s Okresným úradom Nitra, odbor školstva usporiadali v dňoch 25. - 27. 4. 2018 už 19. ročník Divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy. Podujatie sa konalo pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc.
Všetky prezentované predstavenia spájalo neutíchajúce nadšenie a radosť zo sprostredkovania neopakovateľného divadelného zážitku na vopred určenú tému, ktorou bola tento rok mimoriadne aktuálna téma Nádej. Žiaci si počas troch dní konania festivalu pripravili predstavenia v rôznych cudzích jazykoch, najmä v anglickom, ale i nemeckom, francúzskom a španielskom.
Tento ročník festivalu privítal 25 škôl a diváci mali možnosť vidieť spolu 29 pútavých vystúpení. Zástupcovia škôl z radov žiakov aj učiteľov pricestovali zblízka – ZŠ Benkova, ZŠ na Hôrke, Gymnázium Golianova z Nitry, alebo ZŠ Andreja Kmeťa či Gymnázium Andreja Vrábla z Levíc. Niektorí aktívni vystupujúci merali i dlhšiu cestu, a to ZŠ Devínska z Nových Zámkov, ZŠ M. R. Štefánika zo Žiaru nad Hronom, či ZŠ Na Dolinách z Trenčína. Tretiu skupinu odhodlaných divadelníkov tvoria tí, ktorí neváhali prekonať ešte dlhšie vzdialenosti, aby nám mohli odovzdať kúsok zo svojho divadelného majstrovstva ako Gymnázium A. Bernoláka z Námestova, Gymnázium bilingválne zo Žiliny či zahraničný hosť z Jazykovej školy H.O.E. s.r.o. z Hradca Králové v Českej republike.
Každý festivalový deň slávnostne otvorili prodekani FF UKF doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD., PhDr. Ľuboš Török, PhD., a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., spolu s predsedníčkami poroty prof. PaedDr. Zdenkou Gadušovou, CSc., a doc. PhDr. Janou Harťanskou, PhD., z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť „Nádeje“ v živote každého človeka, ako aj jej nie práve jednoduché pretavenie do divadelného predstavenia.
Divadelný festival 2018 priniesol nápadité a originálne stvárnenia témy, výborné herecké výkony, jedinečné kostýmy, rekvizity i kreatívne hudobné a tanečné vystúpenia. Niektoré predstavenia priniesli interpretáciu už známych diel ako Kráska a zviera či Leví kráľ, mnohé boli autorskými dielami vystupujúcich súborov, z ktorých si našu pozornosť zaslúži predstavenie Esenciálne záležitosti alebo Pozor!
Na záver by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým vyučujúcim a ich žiakom za inšpiratívne predstavenia, ktorých cieľom nebolo len zobrazenie danej témy v cudzom jazyku, ale predovšetkým odovzdanie dôležitého nadčasového posolstva.
Text: Ing. Mgr. Svetlana Stančeková, FF - doktorandské štúdium
Foto: Mgr. Matúš Horváth, interný doktorand Katedry anglistiky a amerikanistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo