L3-banner-media

Opätovný úspech v Prešovskej súťaži krátkych poviedok

Tento rok sa konal v poradí už 8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Prešover Kurzgeschichtenwettbewerb (Prešovská súťaž krátkych poviedok v nemeckom jazyku). Tohtoročná súťaž sa niesla pod názvom fremdsein/anderssein a jej ústredným motívom bola cudzosť a inakosť.
Teší nás, že v kategórii študentských prác obsadila so svojou poviedkou 1. miesto Alexandra Mega, študentka 2. ročníka bakalárskeho študijného programu nemčina v hospodárskej praxi. Celkovo sa súťažilo v 2 kategóriách, v kategórii prác vysokoškolských študentov a v kategórii žiakov stredných škôl. Porotu tvorili ako každý rok zástupcovia literárnych kruhov (Ľudovít Petraško, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg) a kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií (Philippe Donckel, radca Luxemburského veľvyslanectva; Wilhelm Pfeistlinger, riaditeľ Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave; Susanne Depuydt, učiteľka nemeckého jazyka). Organizačne súťaž zabezpečili MMMag. Claudia Stubler (lektorka/OeAD) a Dr. Alicja Kowalska (lektorka/DAAD) z Inštitútu germanistiky FF PU v Prešove.
O úspešnosti a literárnom nadaní študentov Katedry germanistiky FF UKF svedčí aj to, že popredné miesta obsadili aj v predchádzajúcich ročníkoch súťaže – Nikoleta Csereová (2015/1. miesto), Kamil Strišovský (2014/1. miesto) Amelie Jánoska (2014/mimoriadna cena), Amelie Jánoska (2013/1. miesto), Karin Maria Dvorak (2011/1. miesto), Ján Želonka (2009/1. miesto). 
Najlepšie poviedky zo súťaže budú uverejnené v zborníku.     
fremdsein 2018
Text: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., FF - Katedra germanistiky
Ilustračná foto: archív súťaže

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo