L3-banner-media

Dvanásty ročník konferencie DiVAI

Katedra informatiky FPV UKF v Nitre organizovala v dňoch 2. – 4. mája 2018 už 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Divai 2018 – Distance Learning in Applied Informatics. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Hotela Thermal v Štúrove. Hlavnými oblasťami záujmu konferencie boli témy: Information Technologies Supporting Learning, Learning/Teaching Methodologies, Assessment and Learning Environments a Intelligent Computing.
Na konferencii odzneli príspevky účastníkov z mnohých krajín ako napr. Azerbajdžanu, Litvy, Slovinska, Ruska, ako aj krajín V4. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie bol aktuálne zaslaný na indexáciu do citačnej databázy Web of Science.
Organizátori konferencie by sa aj touto cestou chceli poďakovať partnerom konferencie EUNIS Slovensko a EUNIS-CZ, ako aj sponzorom konferencie: Dimension Data Slovakia, s.r.o., IBM Slovensko, spol. s r.o., MICROCOMP - Computersystém s r.o., Muehlbauer Technologies s.r.o, a Českej asociace distančního univerzitního vzdělávání. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k úspešnému priebehu medzinárodnej vedeckej konferencie.
Ďalšie informácie o konferencii nájde na: https://conferences.ukf.sk/divai2018
Text: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., FPV - Katedra informatiky
Foto: Bc. Tibor Tóth, FPV - Katedra informatiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo