L3-banner-media

Malí škôlkari a školáci urobili prvý skok do vedy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovali dňa 1. júna 2018 vysokoškolskí pedagógovia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vedecký deň detí – VEDET. Určený bol pre deti z materských škôl a žiakov prvých ročníkov základných škôl z mesta Nitry. Ako hovorí samotný podtitul išlo o akciu, vďaka ktorej urobili malí škôlkari a školáci svoj prvý skok do vedy. Deti sa na pár hodín stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, biológie, geografie, ale aj ekológie, a tento rok si navyše vyskúšali, aké je to byť záchranármi.
„Zo skúseností vieme, že deti predškolského veku a mladšieho školského veku majú záujem objavovať a spoznávať okolitý svet, chcú zistiť, ako svet funguje, a prečo tak funguje,“ povedala koordinátorka aktivity PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., z Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. „Je potrebné tieto deti dostatočne zaujať a umožniť im objaviť čaro prírodných vied, aby nestratili záujem o prírodné vedy v neskoršom období. V snahe podporiť objavovanie a bádanie u týchto detí a priblížiť im prírodné vedy cez experimenty sme sa rozhodli na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením VIAC AKO UČENIE pripraviť pre deti z materských škôl vedecký deň detí VEDET s názvom Skok do vedy, ktorým chceme deťom priblížiť prírodné vedy a vedu ako takú.“
Odborníci z rôznych katedier Fakulty prírodných vied UKF v Nitre si pre deti pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí, ktoré boli prispôsobené deťom daného veku.
Zdroj: tlačová správa (PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., FPV - Katedra fyziky)
Editor: Mgr. Jana Krajčovičová, R - Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
Foto: Lubo Balko, RRIaMK

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo