L3-banner-media

Nová kniha v spolupráci s Torontskou univerzitou

Práve v týchto dňoch bola publikovaná kniha Kierkegaard and Classical Greek Thought v sérii Acta Kierkegaardiana vol. 7. (spolupráca University of Toronto a FF UKF v Nitre). Knihy z celku Acta Kierkegaardiania nie sú len archívom tých najkvalitnejších textov, ale aj zdrojom inšpirácie pre kohokoľvek, kto sa snaží hlbšie porozumieť povahe života a jeho zmyslu, ako sa o to snažil i Soren Kierkegaard. (Kralik-Podmore s. 13).
Acta Kierkegaardiana je žijúcim projektom, ktorého jediným cieľom je obohatiť svojich čitateľov, a to práve cez jej jedinečnú schopnosť nachádzať dôležité prepojenia medzi pod-statou ľudskosti a veľkými filozofickými otázkami, ktoré sa objavujú v literatúre už od pr-vopočiatkov ľudskej schopnosti písať a čítať.
Publikácia Kierkegaard and Classical Greek Thought je dielom viacerých autorov zo siedmich krajín, ktorí spoločnými príspevkami rozširujú obzory v rámci práce jedného z najznámejších dánskych autorov všetkých čias, ale zároveň touto cestou ponúkajú i možnosť porozumieť Sorenovi Kierkegaardovi pre tých, ktorí sa s jeho nevšedným géniom ešte nestretli. Naše poďakovanie patrí dr. Horvatovi, ktorý upravoval a vytvoril pdf knihy.
2018 ff kniha Toronto1
Text: prof. Roman Králik a Bc. Patrik Lenghart
Foto: autori

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo