L3-banner-media

Prvé tohtoročné promócie na UKF na obrazovkách televízií

Prvými promóciami v školskom roku 2017/2018 boli promócie vysokoškôlkárov z materských škôl Párovce a Štefániková. Už piaty rok na pôde Univerzity Konštantína Filozofa promujú tí najmenší, deti z materských škôl. Malí objavitelia slávnostnou promóciou zavŕšili svoje ročné štúdium v rámci projektu „Hráme sa na Einsteina“ na Fakulte prírodných vied. Projekt Hráme sa na Einsteina, v rámci ktorého deti získavajú základné vedomosti v oblasti fyziky a prírodných vied, je prvým uceleným štúdiom pre deti v predškolskom veku na Slovensku. Celoročné štúdium prebieha formou kurzov a pravidelných experimentálnych dielní.
Deti na pôde univerzity najskôr preverili svoje vedomosti formou štátnice – experimentálnych dielní, v ktorých si overili svoje vedomosti, ktoré za celý rok získali. Následne si z rúk prorektorky Miroslavy Líškovej prevzali diplom, ktorý získali za výbornú prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti prírodných vied a výskumu, v rámci ktorého deti objavovali rôzne fyzikálne zákonitosti.
Keďže tieto promócie sú v rámci Slovenska jedinečné, neušli pozornosti médií RTVS a TV Central.
Text: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., FPV - Katedra fyziky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo