L3-banner-media

Zavŕšenie spolupráce medzi KLIŠ a Beloit College

V máji 2018 PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty UKF v Nitre navštívila ako v poradí tretí zamestnanec katedry Beloit College vo Wisconsine, USA. Výskumný pobyt bol organizovaný v rámci dohôd Erasmus+ podpísaných medzi Beloit College a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Beloit College je najstaršou nepretržite fungujúcou vysokou školou v štáte, ktorá vznikla ešte skôr ako samotný Wisconsin.
Počas svojho pobytu sa Zuzana Tabačková venovala literárnemu výskumu so zameraním na imigrantských autorov. Zúčastnila sa na workshope o tvorbe vysokoškolských seminárov, ako aj na množstve stretnutí s profesormi a zamestnancami školy, ktorí sa vo svojom výskume zameriavajú na imigrantskú a postkoloniálnu literatúru, súčasnú americkú poéziu a kreatívne písanie. V rámci mobility taktiež navštívila Hemingwayovo rodisko v Oak Parku, ako aj Shakespearovské divadlo a Inštitút umenia v Chicagu.
V tom istom čase na oplátku pôsobili na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií kolegyne z Beloit College Christina Eddington, Christina Clancy a profesorka Beatrice McKenzie. Christina Eddington a Christina Clancy pripravili pre poslucháčov magisterského štúdia workshop s názvom „Digital Strytelling“, v rámci ktorého študentov interaktívnym spôsobom oboznámili s inovatívnymi prístupmi ku kreatívnemu písaniu. Obidve kolegyne okrem toho navštívili základnú školu Benkova Nitra, gymnázium Golianova Nitra a jazykovú školu Prima v Leviciach. Záujem profesorky Beatrice McKenzie, vedúcej Katedry histórie na Beloit College, sa sústredil predovšetkým na nedávnu históriu Slovenska. Spolu s pedagógmi KLIŠ navštívila Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Múzeum holokaustu v Seredi.
Dúfame, že výmenné prednáškové a výskumné pobyty pedagógov KLIŠ v Beloite (prezývaného tiež „Bránou do Wisconsinu“) a kolegýň z Beloit College na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnach štúdií budú začiatkom ďalšej spolupráce medzi americkými odborníkmi a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.
Text: PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., PF - Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Foto: PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., Mgr. Eva Reid, PhD., PF - Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo