L3-banner-media

„Bože, nám pomáhaj majáles začínať“

V Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku je inštalovaná výstava o školskom majálese/juniálese z obce Liptovské Sliače. Autorkou je doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF, ktorá zdokumentovala tento jav prostredníctvom terénneho výskumu a spracovala ho do podoby 21 banerov. Výstava približuje unikátnu slávnosť prostredníctvom množstva archívnych, ale i súčasných fotografií. Spolu s odborným sprievodným textom, doplnená trojrozmernými artefaktami, prezentuje genézu, vývin a súčasný stav školského majálesu/juniálesu v obci Liptovské Sliače.
Výstava bola už 12. 5. 2018 uvedená v Múzeu Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši, od 21. 6. až do 2. 9. 2018 je sprístupnená v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.
Text: doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., FF - Katedra etnológie a folkloristiky
Fotografie: Liptovské múzeum v Ružomberku

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo