L3-banner-media

Zámorská spolupráca v oblasti ošetrovateľstva

Na konci letného semestra sa odborné asistentky PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., a PhDr. Erika Krištofová, PhD., spolu so študentkou Barborou Dubcovou z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ stretli Dr. Rebeccou Hovarter z University of Wisconsin-Green Bay, jej kolegami Janet Reilly a štrnástimi študentmi z ich vzdelávacieho programu určenému pre sestry. Pracovná schôdzka sa uskutočnila v priestoroch Bratislavského hradu a jej cieľom bola diskusia o oblasti poskytovania komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti o rizikové a špeciálne skupiny v podmienkach Slovenska a USA. Etablované programy na oboch univerzitách majú spoločné, ale aj rozdielne aspekty vzdelávacích programov zameraných na komunitnú starostlivosť. Záverom bola výzva z oboch strán o všetkom spoločne diskutovať, vymieňať si skúsenosti a prehĺbiť spoluprácu.
Ďakujeme Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu v Bratislave, že nám toto profesionálne stretnutie umožnila.
1
2
3

Text a foto: Ľuboslava Pavelová a Erika Krištofová, FSVaZ - Katedra ošetrovateľstva

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo