L3-banner-media

Trinástka na fyzike šťastným číslom

Hoci 13 nie je šťastné číslo, na katedre fyziky tento rok trinástka šťastná bola - 13. júla 2018 sa šťastne skončil 13. ročník denného päťdňového tábora FAJN (Fyzika Ako Ju Nepoznáme). Tohto jedinečného tábora, ktorý spolu organizuje občianske združenie VIAC AKO UČENIE a Katedra fyziky FPV UKF v Nitre, sa zúčastnilo 30 detí vo veku 11 až 15 rokov z Nitry a okolia.
Ako každý rok, tak aj v tomto ročníku sme sa snažili priblížiť deťom fyziku tak, aby objavili jej čaro a spoznali, že fyzika nie je len školský predmet, ale že je súčasťou každodenného života. Hlavnou myšlienkou tohtoročného tábora bol pohyb. Počas jednotlivých dní deti skúmali pohyb cez rôzne experimenty. Experimentovanie bolo prispôsobené veku a schopnostiam detí, ale tiež sme sa snažili, aby výsledky experimentov mohli žiaci použiť aj v bežnom živote. Deti mohli zistiť, ako závisí rýchlosť pohybu od rozloženia hmotnosti alebo zisťovali prečo autíčko so zotrvačníkom dôjde ďalej ako autíčko bez zotrvačníka. Tiež sa pomocou experimentu naučili, čo sa deje s parašutistom pri voľnom páde alebo ako závisí rýchlosť vody od veľkosti otvoru, ktorým vyteká.
Keďže tábor bol zameraný na pohyb, chceli sme, aby deti v rámci tábora mali aj dostatok pohybu. Počas tábora mohli deti spoznávať fyziku aj netradične cez rôzne hry a pojmy, a tak sa nepriamo vzdelávať. Okrem tradičného pohybu cez športové hry sme deti rozpohybovali aj v rámci bowlingu. Okrem hrania bowlingu deti robili rôzne fyzikálne merania, kde zisťovali dĺžku bowlingovaj dráhy, veľkosť a hmotnosť gúľ a kolkov, alebo aj rýchlosť hodu rôznymi bowlingovými guľami.
Veríme, že všetkým účastníkom sa tábor páčil a už teraz sa tešíme na nasledujúci rok. Viac o tom, čo deti v rámci tábora zažili, si môžete pozrieť vo fotogalérii alebo na facebooku Katedry fyziky a tábora FAJN.
Text: PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., FPV - Katedra fyziky
Foto: Mgr. Ján Ondruška, PhD., FPV - Katedra fyziky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color