L3-banner-media

Impulzy spolupráce s Argentínou

Dňa 19. júla 2018 sa v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie dr. Pavlíkovej s kameramanom a režisérom Miroslavom Bartošom (absolventom FF UKF v Nitre), ktorý sa venuje organizácii podujatí na Slovensku pre Slovákov žijúcich v Argentíne. Dr. Pavlíková s Mgr. Bartošom prebrala aktivity UKF v Argentíne, konkrétne dlhodobú spoluprácu medzi našou univerzitou a miestnymi vzdelávacími inštitúciami (Univerzita v Buenos Aires, La Plata, San Salvador, San Martin, Resistencia) a prínos v oblasti krajanských spolkov v Buenos Aires, Berise a Chacu (foto č. 1).
Medzinárodná spolupráca medzi Slovenskom a Argentínou ďalej prosperuje cez osobnú komunikáciu, ktorá je na pravidelnej báze, odkedy prof. Roman Králik absolvoval niekoľko pracovných pobytov v Argentíne a začal spolupracovať s prof. Mariou Binetti (UBA), Fabianou Datko (La Plata) a najmä s Césarom Mangiaterrom (predsedom Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires), ktorý v Argentíne pomohol prof. Králikovi zorientovať sa v cudzom prostredí a oboznámil so spolkami v Argentíne (foto č. 2).
Zaujímavé bolo stretnutie a nadviazanie spolupráce s najvýznamnejšou univerzitou v Argentíne, ktoré sa uskutočnilo vďaka pánovi Lic. Eduardovi Cassullovi (zástupca riaditeľa MBA Technologických podnikov, UBA).
Počas návštevy v Argentíne prijal profesora Králika J. E mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Argentíne Branislav Hitka, ktorý pána profesora oboznámil s víziami, programom a prisľúbil pomoc v budovaní medzinárodnej spolupráce (foto č. 3).
foto c. 2
foto c. 4foto c. 1
Text a foto: prof. PaedDr. THDr. Roman Králik, Th. D., FF - Katedra všeob. a aplikovanej etiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo