L3-banner-media

Návšteva veľvyslankyne Bulharskej republiky

Dňa 17. augusta 2018 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. privítal veľvyslankyňu Bulharskej republiky J. E. Dr. Yordanku Chobanovú. V rámci stretnutia informoval veľvyslankyňu o medzinárodnej spolupráci UKF s univerzitami v Bulharsku. Pani veľvyslankyňa vyjadrila ochotu a snahu rozvíjať medzinárodnú spoluprácu UKF s novými partnerskými inštitúciami v Bulharsku a vyjadrila úprimný záujem o spoluprácu Veľvyslanectva Bulharskej republiky v Bratislave s našou univerzitou.
Na stretnutí s pani veľvyslankyňou bol prítomný aj doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., riaditeľ Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre, ktorý informoval pani veľvyslankyňu o aktivitách ÚKM v oblasti kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo