L3-banner-media

Na návšteve u veľvyslanca Argentíny

Dňa 31. augusta 2018 PhDr. Martina Pavlíková, PhD. prijala pozvanie na pracovnú návštevu od J. E. pána Rafaela Mariana Grossiho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Argentínskej republiky. PhDr. Pavlíková na úvod pánovi veľvyslancovi predstavila našu univerzitu – fakulty a študijné programy. Ďalšou témou rozhovorov bolo zhrnutie doterajšej spolupráce s vedcami z Argentíny, a to prostredníctvom projektov Acta Kierkegaardiana (prof. M. Binetti a P. Dip), Erasmus a tiež pobyt študentov z Buenos Aires v Nitre. Pán veľvyslanec sa zaujímal o začínajúcu spoluprácu medzi slovenskými spolkami v Argentíne a vyjadril podporu pripravovaným projektom. Zdôraznená bola aktivita pána Césara Emília Mangiaterra a pani Fabiany Datko v rozvoji spolupráce slovensko-argentínskych vzťahov. Na záver stretnutia pán veľvyslanec s potešením prijal pozvanie rektora UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. na Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019. Návšteva pána veľvyslanca sa uskutočnila vo veľmi príjemnej atmosfére a otvorila priestor novým možnostiam spolupráce medzi UKF a Argentínou.
argentinsky velvyslanec 1
argentinsky velvyslanec 2
argentinsky velvyslanec 3
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: ISR

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo