L3-banner-media

Obhajoba dizertačnej práce R. CH. Bachmanna

V pondelok 27. augusta 2018 sa na pôde Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF konala obhajoba dizertačnej práce ULURU als konzeptuelle Komposition v odbore 2.1.6 Estetika švajčiarskeho dirigenta, skladateľa a pedagóga Roberta Christiana Bachmanna (1944). Jeho odborný hudobný životopis sa začal štúdiom kompozície u švajčiarskeho skladateľa a folkloristu Alfreda Leonza Gassmanna. Prvé skúsenosti s dirigentským umením získal ako asistent Rafaela Kubelíka na Medzinárodnom Luzernskom hudobnom festivale a majstrovský titul získal v roku 1968 v Berlíne u profesora Herberta Ahlendorfera a Herberta von Karajana. Od roku 1980 pracoval s mnohými prestížnymi orchestrami, napr. s London Philharmonic Orchestra či Royal Philharmonic Orchestra. V roku 1992 bol pozvaný dirigovať Concert for Freedom and Peace pre Chorvátsko a Balkán v spolupráci so Zagrebskou filharmóniou. V roku 1993 sa začala jeho spolupráca s maďarskými orchestrami, okrem iného Budapest Symphony Orchestra a Budapest Philharmonic Orchestra, v roku 1999 sa stal dirigentom Ruského národného orchestra.
V roku 2006 získal Robert Christian Bachmann vyznamenanie Rytiersky rád svätého Gregora Veľkého od pápeža Benedikta XVI. za jeho prácu v oblasti šírenia kresťanských hodnôt a porozumenia v oblasti kultúry a za efektívnu snahu o dosahovanie harmónie medzi národmi a medzikultúrne porozumenie. V roku 2011 obdržal prestížnu cenu Pro Cultura Hungarica a o rok neskôr ho maďarský prezident János Áder vyznamenal dôstojníckym krížom za zásluhy.
Umelecké záujmy Roberta Christiana Bachmanna siahajú aj mimo hudbu, do odlišných umeleckých foriem a konceptov, zvlášť je fascinovaný výrazovými možnosťami multikultúrnych interdisciplinárnych projektov, čoho dôkazom je práve aj úspešne obhájená dizertačná práca. Jej školiteľkou bola doc. PhDr. Renata Beličová, PhD. (ÚLUK) a na jej oponovanie boli prizvaní odborníci z oblasti hudobnej teórie a praxe: hudobný skladateľ a muzikológ prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., etnomuzikológ a systematik hudobnej vedy prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc., hudobný skladateľ doc. Mgr. art. Marek Piaček, ArtD. a v pozícii experta z praxe hudobný skladateľ Peter Zagar. Účasť v komisii prijal aj etnomuzikológ prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Ďakujeme všetkým zúčastneným.
Text: ÚLUK
Foto: Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo