L3-banner-media

Zisk medzinárodného certifikátu

Vedecký tím Fyziologicko-analytického laboratória, zriadeného na Katedre zoológie a antropológie FPV, pracujúci v zložení doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD., RNDr. Branislav Kolena, PhD., Mgr. Miroslava Šidlovská, PhD., Mgr. Hlisníková a Michaela Földešiová, opäť potvrdil svoje vedecké zameranie. Tímu sa podarilo získať vedecky medzinárodne akceptovateľný a uznávaný certifikát kontroly kvality EQUAS v German External Quality Assessment Scheme pre toxikologické analýzy v biologickom materiáli (round 61 (2018/2019) v environmentálno-medicínskej oblasti pre vybrané metabolity ftalátov: metabolity 5-OH-MEHP, 5-oxo-MEHP, 5-carboxy-MEPP, MEHP a MBzP v moči.
Text: tím Fyziologicko-analytického laboratória – Katedra zoológie a antropológie FPV
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo