L3-banner-media

Sławik i Antall. Hrdinovia dvoch národov

Spolupráca Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF a Poľského inštitútu v Bratislave priniesla ďalší zaujímavý výsledok v podobe prezentácie tematickej výstavy z dejín stredoeurópskeho priestoru s názvom Sławik i Antall. Hrdinovia dvoch národov. Hlavnou myšlienkou výstavy je spolupráca a priateľstvo Poliaka a Maďara počas 2. svetovej vojny. Kľúčové osobnosti predstaveného diela spája odkaz, že poctivý človek vyznávajúci správne hodnoty je taký, ktorý sa vždy môže pozrieť v zrkadle sám sebe do očí. Antallovi boli blízke patriotické tradície či stáročné bratstvo a priateľstvo s Poliakmi. Je nositeľom viacerých francúzskych, izraelských, poľských či anglických vyznamenaní. Sławik, označovaný ako jeden z najväčších Spravodlivých medzi národmi, je záchranca mnohých prenasledovaných, predovšetkým z politicko-rasových dôvodov. Bol spoločenským aktivistom, organizátorom robotníckych univerzít a športových klubov pre chudobnú mládež. Človek zaoberajúci sa opaterou tisícok občianskych utečencov, ktorí hľadali nové možnosti pre pokojný život či sebarealizáciu. Výstava je situovaná vo vstupnej hale Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF.
 
Text: PaedDr. Milan Jozek, PhD. – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo