L3-banner-media

Kurz slovenčiny v Jazykovom centre FF

Jazykové centrum pod vedením riaditeľky prof. PaedDr. Eleny Zelenickej, PhD. organizuje kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov v priestoroch Filozofickej fakulty v čase od 10. septembra 2018 do 21. septembra 2018. Na organizačnom zabezpečení kurzu sa podieľali prodekanka pre vzdelávanie v interných formách štúdia doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. a prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PhDr. Ľuboš Török, PhD. Slávnostného otvorenia kurzu sa zúčastnil dekan FF UKF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Výučbu v dopoludňajších hodinách vedú dve vyučujúce Mgr. Renáta Machová, PhD. a Mgr. Alica Ternová, PhD. O kultúrny program v popoludňajších hodinách sa postará Mgr. Oľga Csalová, PhD. Jazykový kurz predstavuje pre študentov jazykovú prípravu na denné štúdium na UKF v akademickom roku 2018/2019.
jazykove centrum6
jazykove centrum9
jazykove centrum11
Text: Mgr. Renáta Machová, PhD. – Jazykové centrum FF
Foto: Mgr. Peter Horváth, Mgr. Renáta Machová, PhD.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo