L3-banner-media

Študentka UKF v súťaži Učiteľ Slovenska

Študentka externého doktorandského štúdia na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF Ing. Zuzana Tkáčová sa dostala spolu s ďalšími najinšpiratívnejšími učiteľmi do posledného kola súťaže Učiteľ Slovenska. Súťaž prebieha pod záštitou CEEV Živica a Komenského inštitútu a prihlásilo sa do nej 312 učiteľov základných a stredných škôl, učiteľov na čiastočný úväzok a školiteľov v online kurzoch, z ktorých sa do užšieho výberu dostalo 100 súťažiacich. Odbornou komisiou bolo do posledného kola nominovaných TOP 10 finalistov. Okrem finančnej odmeny čaká na výhercu ocenenie Global Teacher Prize.
Súčasťou súťaže je cena verejnosti pre najlepšieho pedagóga, ktorá prebieha do 30. septembra 2018. Našu študentku môžete podporiť aj vy prostredníctvom elektronického hlasovania na: https://domov.sme.sk/c/20911421/ucitel-slovenska-zuzana-tkacova.html?ref=tab
Ing. Zuzana Tkáčová je externou študentkou doktorandského štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF. Okrem toho je učiteľkou na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach, kde podľa jej slov obrátila pozornosť gymnazistov aj prírodným a technickým smerom. Jej snahou bolo motivovanie gymnazistov k informatike, prírodným a technickým vedám (STEM) prostredníctvom projektov a kampaní, exkurzií a stretnutí s odborníkmi či s rovesníkmi, ktorí sa niečomu zaujímavému v STEM oblasti venujú a môžu ich inšpirovať. Okrem toho zaviedla na škole informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu) – IT happening plný prednášok a workshopov, ktorý si získal veľkú obľubu. Podľa Zuzany obrat spôsobili aj témy takpovediac na hranici informatiky a iných vedných disciplín, ako sú psychológia, sociológia, biológia, umenie, ekonomika či medicína. "Venujeme sa bioinformatike, dátovej analytike, robotike, SMART technológiám, počítačovej bezpečnosti, ale predovšetkým zmenám, ktoré prebiehajú v našej spoločnosti vplyvom informačných technológií“, prezradila Zuzana. Súčasťou jej profilového zamerania je aj oblasť nanotechnológie, ktorá ju „pohltila“ natoľko, že vďaka učiteľskému grantu od NASA vyštudovala nanoedukáciu v USA a neskôr aj bionanotechnológie v Nemecku. Aj v tejto oblasti realizuje workshopy a prednášky pre učiteľov a žiakov na školách na Slovensku aj v Čechách, ale aj pre laickú verejnosť. Za všetky inovatívne prístupy vo výučbe, ktoré doposiaľ uskutočnila, získala viaceré ocenenia. Napr. v Bruseli, v súťaži Microsoftu o najlepšie projektové vyučovanie, získala cenu Slovak Telekom za implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovania.
Držíme palce a prajeme veľa ďalších úspechov a radosti z učenia.
 
Text: Mgr. Monika Valentová, PhD. – Katedra techniky a informačných technológií PF
Úprava textu: Mgr. Tímea Kamenická – referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Fotografia v perexe: www.sme.sk (Soňa Sadloňová)
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo