L3-banner-media

Otvorenie 60. akademického roka

Jubilejný 60. akademický rok 2018/2019 sa začal 25. septembra slávnostným otvorením. Konalo sa tradične v Aule Univerzity Konštantína Filozofa, kde sme privítali významných hostí zo Slovenska i zahraničia. Pozvanie prijal Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 – 2014, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, poslanci Národnej rady SR, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, rektori a prorektori slovenských a zahraničných univerzít, emeritní predstavitelia našej univerzity, veľvyslanci akreditovaní v Slovenskej republike a ďalší významní hostia.
Slávnostné podujatie otvorila prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. Program začal inauguráciou rektora Univerzity Konštantína Filozofa prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. a dekanov troch najväčších fakúlt, dekana Fakulty prírodných vied prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., dekanky Filozofickej fakulty doc. PhDr. Jarmily Jurovej, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD.
Rektor UKF prof. Libor Vozár vo svojom príhovore zdôraznil široký záber vzdelávacích aktivít univerzity, projektovej činnosti a dôležitosti kvalitných pedagógov a študentov. Vyjadril radosť z toho, že je univerzita obľúbená u mladých ľudí: „Spokojne môžeme konštatovať, že na vysokoškolské štúdium na našej alma mater sa do dnešného dňa zapísalo viac ako 6 600 študentov, ktorí budú počas tohto roka v našej starobylej Nitre súčasťou akademickej obce obidvoch nitrianskych univerzít.“
Pán Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 – 2014, sa prihovoril študentom ako osobnostiam zajtrajška. Vyzval ich, aby boli skromní, ale nároční najmä na seba, i na pedagógov, a aby dobre využili svoj čas štúdií.
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. zdôraznil silné stránky Univerzity Konštantína Filozofa a novému rektorovi i dekanom poprial tri veci: „Aby ste zmenili k lepšiemu to, čo sa dá zmeniť, prijali s pokojom to zlé, čo sa nedá zmeniť, a aby ste mali schopnosť jedno od druhého rozpoznávať, a tak sa udržali plní sily a odhodlania slúžiť pod ťarchou svojej rektorskej a svojich dekanských reťazí.“
Následne sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril primátor mesta Nitra Jozef Dvonč, ktorý odovzdal Pamätné listy, vytvorené pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra, emeritnému rektorovi prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc. a rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa prof. Liborovi Vozárovi.
Na záver sa pred slávnostné zhromaždenie postavila predsedníčka Študentského parlamentu UKF Bc. Viktória Kyselová, ktorá sa prihovorila a ponúkla pomocnú ruku najmä novým študentom. Vyjadrila tiež želanie, aby sa študenti zjednotili a lepšie sa na univerzite udomácnili aj vďaka návšteve podujatí: „Na záver by som rada vyjadrila želanie, aby sme sa tak, ako sa stretávame dnes tu, na otvorení akademického roka, stretli okrem prednáškových miestností či chodieb fakúlt aj na univerzitných a študentských podujatiach.“
Výnimočnosť slávnostného otvorenia umocnili tóny piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského Keď sa drobné piesenky z cyklu Drobné kvety a piesne Petra Mascagniho Ave Maria na tému Intermezza z opery Sedliacka česť v podaní Ruženy Baloghovej s klavírnym sprievodom Mareka Štrbáka z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF.
Text: Mgr. Tímea Kamenická – referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo