L3-banner-media

Nehybní strážcovia mesta pod Zoborom

Tohtoročné Dni európskeho kutlúrneho dedičstva obohatila Katedra muzeológie FF usporiadaním u nás zatiaľ zriedkavej aktivity. Na území Horného mesta v Nitre sme vytvorili príležitostnú aktivitu zameranú na spoznávanie histórie Nitry prostredníctvom sochárskej výzdoby podhradia a hradu s názvom Nehybní strážcovia mesta pod Zoborom.
Horné mesto ponúka množstvo pamiatok, prostredníctvom ktorých sa dajú prezentovať významné míľniky dejín. Sochy zaujímajú medzi nimi výnimočnú pozíciu, pretože okrem svojej historickej a umeleckej hodnoty disponujú aj výhodou umiestnenia na otvorených priestranstvách, a preto prirodzene priťahujú pozornosť verejnosti.
Projekt zahŕňal historické skulptúry (Corgoň, morový stĺp, busta cisára Leopolda I. na bašte, sochy na hradnom moste) aj moderné diela (socha kniežaťa Pribinu, súsošie Cyrila a Metoda, socha Jána Pavla II.). Účastníkov navigoval vopred pripravený itinerár, ktorý ich priviedol k soche. Pri nej museli vyriešiť úlohu, zadanú takisto v itinerári, a tá ich posunula ďalej. Každá úloha v sebe obsahovala informácie k jednotlivým historickým obdobiam a udalostiam v Nitre. Vďaka tomu účastníci zážitkovou formou získali poznatky a zároveň zažili vzrušenie spojené s hľadaním indícií.
Podujatie napriek nepriaznivému počasiu absolvovalo okolo stopäťdesiat záujemcov. S potešením konštatujeme, že značné percento tvorili rodiny s deťmi, zastúpené boli však všetky vekové kategórie. O našu akciu prejavilo záujem mesto Nitra, ktoré ju plánuje ponúkať školám vo svojej zriaďovacej pôsobnosti ako obohatenie výuky dejepisu.
kamenní strážcovia
Text a foto: PhDr. Pavol Šteiner, PhD. – Katedra muzeológie FF 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo