L3-banner-media

Putovanie pamiatkami a prírodou Nitry a okolia

Katedra archeológie FF UKF v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Krajským pamiatkovým úradom v Nitre pripravila v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva pre deti základných škôl a osemročných gymnázií zaujímavé zábavno-poučné dopoludnie. V sobotu 22. septembra 2018 mali deti možnosť zapojiť sa do dvoch workshopov. Jedným z nich bola akcia archeológov, na ktorej spoznávali archeologické pamiatky predovšetkým Nitry a okolia, dozvedeli sa informácie o práci archeológa a priamo v teréne spoznávali najvýznamnejšie pamiatky Horného mesta. Novinky o ochrane kultúrneho dedičstva a o ochrane archeologických pamiatok boli nepochybne dôležitým spestrením sobotňajšieho programu.
Kolegovia so Správy CHKO Ponitrie zaujímavými aktivitami učili deti spoznávať prírodu pohoria Tribeč. Deti spoznávali zvuky lesa, rátali vek stromov, pozorovali prírodné tajomstvá pomocou lupy. Oboznámili sa s chovnou stanicou, ako aj so záchranárskymi aktivitami pracovníkov Správy CHKO Ponitrie.
Po absolvovaní workshopov si deti okrem zážitkov odniesli domov diplomy, prospekty, maľovanky a pexeso o pamiatkach v Nitre a okolí. Dúfame, že týmto workshopom sa nám okrem spestrenia sobotňajšieho dopoludnia podarilo deti motivovať k ochrane pamiatok a prírody svojho mesta.
Text a foto: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. – Katedra archeológie FF
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo