L3-banner-media

Nemecký veľvyslanec na návšteve UKF

Dňa 25. septembra 2018 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prijal veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky J. E. Joachima Bleickera, ktorý ako prvý z celkového počtu sedemnástich veľvyslancov prijal pozvanie na slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019. V rámci stretnutia J. E. Joachim Bleicker a rektor UKF prof. Libor Vozár diskutovali o rôznych formách spolupráce medzi UKF a Veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.
Pán veľvyslanec vyjadril úprimný záujem rozvíjať spoluprácu medzi oboma inštitúciami. Pozvanie na pracovné stretnutie prijala aj dekanka Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. a vedúca Katedry germanistiky FF PaedDr.
Oľga Wrede, PhD. Pán veľvyslanec vyjadril potešenie, že mohol byť prítomný na slávnostnom otvorení akademického roka 2018/2019.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo