L3-banner-media

Študentské dni nitrianskych univerzít 2014

V dňoch 12. až 28. novembra 2014 sa v Nitre budú konať Študentské dni nitrianskych univerzít. Ide o súbor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Tradičnými sú tie podujatia, ktoré sa stretli s veľkým záujmom študentov a obyvateľov mesta Nitra: umelecké koncerty, divadelné a filmové predstavenia, milkiáda, bierfest, exhibičný hokejový zápas UKF a SPU, jesenný beh Nitrou a iné. Rektor UKF v Nitre v rámci študentských dní prijme a odmení študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena našej univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu a kultúry. Vrcholovým podujatím študentských dní bude študentský Univerzitný imatrikulačný ples UKF v Nitre.
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo