L3-banner-media

Októberfest prilákal tisíce návštevníkov

02. októbra 2018 sa konal 16. ročník najväčšej študentskej open air akcie roka Októberfest. Aj keď počasie podujatiu veľmi neprialo, potvrdilo sa, že už má svoju tradíciu. Podľa slov organizátorov prilákal 4 000 – 4 500 ľudí.
Amfiteáter otvoril svoje brány o 17.00 h. Následne sa návštevníkom prihovorili, a celým večerom sprevádzali, moderátori a študenti UKF Klaudia a Vlado. Program bol nabitý a svojimi piesňami ho odštartovala kapela Prvý apríl. Nasledovali vystúpenia skupín Ladies and genitals a Zlomená Nota. Zahrala aj kapela Bijouterrier, ktorá v Nitre dlhšiu dobu nekoncertovala. Hlavný hosť večera, Helenine oči, umocnili výbornú atmosféru, ktorú dotvárali aj stánky s občerstvením a zaujímavé súťaže.
Pred 20.00 h otvorili podujatie rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. a dekanka Filozofickej fakulty doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. „Milí študenti, sme radi, že vás dnes môžeme privítať na tomto celkom peknom začiatku akademického roka. Na podujatí, na ktorom starší študenti vítajú mladších študentov, vysvetľujú im, čo je študentský život, že štúdium je fajn, a že študovať neznamená len študovať, ale aj žiť,“ privítal študentov rektor UKF prof. Libor Vozár. Zároveň poďakoval Študentskému parlamentu UKF za organizáciu tohto podujatia a poprial všetkým príjemnú zábavu.
Ako sa po akcii vyjadrila predsedníčka Študentského parlamentu Bc. Viktória Kyselová, organizovať takéto podujatie je vždy výzva, ale najmä radosť, keď sa podarí: „Ďakujeme všetkým, čo prišli a zabavili sa aj napriek chladnému počasiu. Vidieť amfiteáter plný baviacich sa študentov je super pocit.“ „Ešte by som sa rada poďakovala vedeniu univerzity, že prišli podujatie otvoriť a podporujú nás,“ dodala Viktória Kyselová.
O organizáciu a celý chod Októberfestu sa ako každoročne postaral Študentský parlament UKF v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorým patrí poďakovanie za finančnú podporu. Mestu Nitra navyše patrí vďaka za bezplatné poskytnutie areálu Amfiteátra v Nitre.
Už teraz sa tešíme, čo návštevníkom Študentský parlament pripraví zas o rok.
Text: Mgr. Tímea Kamenická – referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo