L3-banner-media

Výstava absolventov XXL Akadémie 2018

Výstavu Svet našimi očami – XXL výtvarník otvorili tento týždeň v priestoroch Galérie Univerzum Pedagogickej fakulty na Dražovskej 4, kde si ju môžete pozrieť do konca októbra. Je výsledkom vzdelávacieho projektu osôb so špeciálnymi potrebami – XXL Akadémie 2018. Pripravila ho Univerzita Konštantína Filozofa – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Pedagogická fakulta a Zariadenie sociálnych služieb Kreatív Klasov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
Tridsať výtvarných prác vystavujú klienti s mentálnym či fyzickým hendikepom zo ZSS Klasov a iných zariadení v rámci kraja a po prvýkrát v histórii projektu XXL Akadémia aj ľudia so špecifickými edukačnými potrebami v domácej starostlivosti z Nitry.
„Projekt XXL Akadémia 2018 garantuje Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF na ňom participuje. Tento rok sa ho zúčastnili vekovo rôznorodí účastníci – od 15 rokov až po 40-tnikov. Po ukončení vzdelávacích aktivít, ktoré sa konali koncom júna, mali absolventi projektu slávnostné promócie a prevzali si diplomy,“ hovorí prodekanka PF doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., kurátorka výstavy.
„Odbornú garanciu nad projektom prevzala PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. s kolektívom z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva. Odbornými garantmi výtvarnej časti vzdelávacieho projektu boli štyria naši kolegovia – praktizujúci umelci doc. Mgr. Jozef Baus, doc. akad. mal. Daniel Szalai, Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. a Mgr. art. Juraj Toman, ArtD. z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF, ktorí sa venovali účastníkom projektu.“
Ako ďalej kurátorka výstavy uviedla, účastníci XXL Akadémie 2018 pod vedením pedagógov maľovali na skutočné plátno akrylovými farbami. Do svojich prác vniesli radostné, expresívne farby a motívy, pri ktorých poodhalili aj svoje osobnostné založenie.
„Ich výtvory sú autentické, originálne, aj keď nie sú školení, cit pre farebnosť a emocionálne vyznenie diela im nechýba. Títo ľudia vidia svet inými očami, čo nakoniec prezrádza aj samotný názov výstavy. Vidia ho naivne, expresívne, maľujú nezaťažení predsudkami a spoločenskými konvenciami,“ podotkla doc. Récka.
Zdôraznila, že vystaviť tieto diela práve v Galérii Univerzum Pedagogickej fakulty a práve teraz považuje za dobré rozhodnutie. Študenti študijných programov, ako je učiteľstvo výtvarného umenia či špeciálna pedagogika, ale aj ostatných odborov, ktoré súvisia so vzdelávaním osôb so špecifickými potrebami, si môžu prísť pozrieť tvorbu týchto ľudí. Výstava má edukačný rozmer smerom k vysokoškolskému vzdelávaniu.
Ako doplnila odborná garantka projektu PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., tento rok sa konal už 6. ročník XXL Akadémie. Vždy sa snažia viac-menej stálych účastníkov projektu dopĺňať o nových. Kým predošlých piatich ročníkov sa zúčastnili klienti z rôznych ZZS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, na tomto ročníku popri účastníkoch zo zariadení sociálnych služieb tvorili aj ľudia so špeciálnymi potrebami z Nitry, ktorí sú v domácej opatere. „Teší nás, že sme v rámci výtvarnej tvorby v tomto ročníku XXL Akadémie mohli týchto ľudí integrovať,“ dodala PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo