L3-banner-media

Tvorivý workshop k Svetovému dňu zvierat

Na Svetový deň zvierat, 4. októbra 2018, realizovala Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v spolupráci s o. z. kRaj v nitrianskom Hideparku tvorivý workshop nazvaný Ostrovy života v meste Nitra. Podujatia sa zúčastnilo 137 detí zo základných škôl a gymnázií z Nitry a okolia a zaznela počas neho odborná prednáška a ukážky k téme Význam opeľovačov pre človeka a krajinu. Následne bolo vytvorených desať veľkých hmyzích domčekov, ktoré deti vyzdobili a vyplnili prineseným prírodným materiálom.
Cieľom workshopu nebolo len vyrobiť útočisko pre hmyz, ale najmä podporiť kreativitu detí, popularizovať túto skupinu živočíchov, naučiť sa nebáť hmyzu a pochopiť jeho význam pre človeka a krajinu.
Domčeky vyrobené v rámci worskhopu budú umiestnené v areáloch škôl, čím sa na jednej strane podporí biodiverzita mestského prostredia, ale najmä budú niekoľko rokov slúžiť ako vhodná didaktická pomôcka, aby žiaci lepšie pochopili zaujímavý svet hmyzu a prírody vôbec.
Podujatie vzniklo s finančným príspevkom Mesta Nitra a s podporou Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci grantovej výzvy Mením Moje Mesto. Všetkým, ktorí hlasovali za náš projekt, ďakujeme.
Organizačne podujatie zabezpečila Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v spolupráci s Hidepark Nitra – kultúrne centrum a Cuketa o. z.
Text a foto: RNDr. Peter Petluš, PhD. – Katedra ekológie a environmentalistiky FPV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo