L3-banner-media

Medzinárodný filmový festival Agrofilm 2018

V dňoch 1. – 6. októbra 2018 sa uskutočnil 34. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2018. Cieľom festivalu je informovať laickú i odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie. Festival každoročne ponúka súťažnú prehliadku filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Hlavným organizátorom festivalu je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. Naša univerzita spolu s ďalšími slovenskými univerzitami je už tradičným partnerom Agrofilmu.
Fakulta prírodných vied UKF počas festivalu zorganizovala tri tematické dni (2. – 4. októbra 2018), v rámci ktorých sa premietali filmy s problematikou ekológie, geografie a biológie. Každý premietací deň bol obohatený o prednášku našich kolegov a spolupracovníkov.
Utorok ponúkol ekologicky orientované dokumenty a prednášku Ing. Slavomíra Celera Význam národných parkov v ochrane prírody a krajiny na Slovensku. Príklady z územia TANAPu. Prednáška RNDr. Lucie Šolcovej, PhD. na tému USA – krajina neobmedzených možností a paradoxov otvorila druhý festivalový deň, ktorý pokračoval premietaním filmov zaujímavých z pohľadu geografie. Štvrtok sa niesol v duchu biologickej problematiky. Početný zoznam filmov doplnila prednáška RNDr. Beáty Piršelovej, PhD. Znečistenie pôd Európy rizikovými prvkami. Samotným premietaním filmov účastníkov sprevádzali RNDr. Dominika Kaisová, Mgr. Zuzana Fabová a Mgr. Marcel Roszival, doktorandi FPV UKF.
Filmový festival Agrofilm priniesol do univerzitného prostredia opäť vysokokvalitné medzinárodné filmy, ktoré sa tešili širokému záujmu divákov. Teší nás, že medzi prítomnými nechýbali okrem študentov a pedagógov univerzity i členovia odbornej verejnosti a študenti stredných škôl.
Tento rok bolo do súťaže prihlásených 91 filmov z 24 krajín sveta, pričom do hlavnej súťaže postúpilo 30 filmov zo 17 krajín. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 5. októbra 2018 v kinosále multikina Mlyny Cinemas v Nitre. Medzi vzácnymi hosťami nechýbal ani olympijský víťaz Matej Tóth, ambasádor festivalu. Nakoľko partnerom Agrofilmu bola aj Univerzita Konštantína Filozofa, rektor univerzity udelil jednu zo 14 cien. Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre získal film Olivové slzy (Taliansko).
Text: prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV a prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo