L3-banner-media

Na Študentskú kvapku krvi prišlo 36 darcov

Ďalší ročník tradičnej Študentskej kvapky krvi pripravila 10. októbra 2018 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) Univerzity Konštantína Filozofa v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) v Nitre a Slovenským Červeným krížom (SČK). Už krátko po 7.30 h sa prví darcovia krvi zišli v budove FSVaZ na Kraskovej ulici, kde sa odber konal do 11.00 h. Ako nám organizátori akcie povedali, záujem darovať krv prejavili nielen študenti či pracovníci UKF, ale aj žiaci stredných škôl, poslucháči SPU a ľudia zo širokej verejnosti, viac-menej pravidelní darcovia. Už okolo 9.00 h mali odber krvi za sebou 27 darcovia, z ktorých bolo 9 prvodarcov.
Podľa slov Bc. Marianny Palikovej zo sekretariátu Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ ich katedra dvakrát do roka organizuje mobilné odbery krvi spolu s NTS a SČK. „Vo februári robíme Valentínsku kvapku krvi, v októbri Študentskú kvapku krvi. Krv prídu darovať študenti a pracovníci univerzity z rôznych katedier a fakúlt, ale aj záujemcovia z radov verejnosti. Môžem povedať, že každoročne ich počet stúpa, prilákať darcov a tiež prvodarcov sa nám darí prostredníctvom plagátov a osvety na sociálnych sieťach,“ hovorí Bc. Paliková. „V tomto ročníku Študentskej kvapky krvi prišlo krv darovať spolu 36 darcov, z nich bolo 9 prvodarcov.“
Martina Klabníková z Považskej Bystrice, študentka 2. ročníka v odbore urgentnej zdravotnej starostlivosti, bola práve jednou z prvodarcov. Predtým na podobné akcie nechodila kvôli imunoliečbe. „Robím to pre dobrý pocit. Myslím si, že je potrebné darovať krv a keby som ju aj ja niekedy potrebovala, tiež by mi dobre padlo, keď by mi niekto takýmto spôsobom pomohol. Aj moja mama darovávala krv,“ zdôvodňuje 20-ročná študentka UKF. „Na našej univerzite je táto akcia už tradíciou a aj moje študijné zameranie ma k darovaniu krvi motivuje.
„Pustiť žilou“ si prišiel dať aj Daniel Jurčík, tiež druhák v odbore urgentnej zdravotnej starostlivosti. Nie je nováčikom, odberov sa zúčastnil s bratom už doma v Žiline. „Najprv som chcel len zistiť, akú mám krvnú skupinu, preto sme išli. Mám jednu z tých vzácnejších skupín – B Rh negatív. A potom sa to už tak s tým darcovstvom rozbehlo. Človek nikdy nevie, kedy sám bude krv iného potrebovať,“ dodal Daniel.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo