L3-banner-media

Týždeň vedy a techniky na UKF

V dňoch 5. – 11. novembra 2018 sa UKF zapojí do podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktoré každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Ide o celoslovenské podujatie, do ktorého sa UKF zapája pravidelne každý rok prostredníctvom aktivít svojich piatich fakúlt.
Prostredníctvom bohatej ponuky prednášok, workshopov a praktických ukážok pre verejnosť sa univerzita snaží vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium, informovať verejnosť o poznatkoch vedy, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Počas piatich dní Týždňa vedy a techniky 2018 vás čaká 56 podujatí, prostredníctvom ktorých samotní pedagógovia, vedeckí pracovníci a študenti našej univerzity zaujímavým a jednoduchým spôsobom budú prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu.
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Viac informácií o podujatí nájdete na webovom sídle Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo