L3-banner-media

Kariérny deň prilákal vyše sto študentov

Univerzita Konštantína Filozofa spolu s Národným kariérnym centrom v Bratislave zorganizovala 16. októbra 2018 Kariérny deň UKF. Konal sa vo vestibule univerzity, kde sa študenti mohli priamo stretnúť s predstaviteľmi rôznych spoločností. Tých spolu s vyše stovkou študentov na akcii privítali Mgr. Ľubica Lachká a Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. z Poradenského a servisného centra UKF (PaSC) a riaditeľ Národného kariérneho centra v Bratislave BSBA Miroslav Koleník. V diskusiách aj individuálnych rozhovoroch so zástupcami firiem sa študenti oboznámili so zaujímavými pracovnými ponukami, s možnosťami brigád, stáží či praxe v spoločnostiach.
Akcia plní svoj účel
Tradičným partnerom univerzity pri organizovaní 4. ročníka Kariérneho dňa UKF bolo spomínané Národné kariérne centrum. Ako nám povedal riaditeľ Miroslav Koleník, predchádzajúce diskusie študentov UKF so zamestnávateľmi splnili svoj účel, rovnako tomu bolo aj tento rok. „Študenti tu opäť získali informácie, aké majú možnosti na trhu práce, aké zamestnania sú pre nich vhodné, aká by bola ich náplň práce, spôsob odmeňovania či benefitov. Na základe týchto informácií sa potom môžu lepšie rozhodovať, čo by ich bavilo, aké sú ich pracovné možnosti a predpoklady,“ hovorí Miroslav Koleník.
„Teší nás spätná väzba z tohto podujatia na nitrianskej univerzite. Na základe predošlých diskusií na pôde UKF mnohé firmy začali so záujemcami z radov študentov komunikovať, ponúkli im stáže a po ukončení štúdia aj pracovné miesta. A o to nám ide – aby poslucháči získali potrebné informácie, kontakty na spoločnosti a v úspešnom finále aj dobré zamestnanie.“ Miroslav Koleník doplnil, že študenti sa na Národné kariérne centrum môžu obrátiť nielen počas Kariérneho dňa UKF, ale môžu ho kontaktovať aj individuálne. Aj takýmto spôsobom sa im už podarilo sprostredkovať prácu viacerým študentom z univerzity.
Proces sebaspoznávania
Na Kariérnom dni UKF sa zúčastnilo päť spoločností – Johnson Controls, UNIQA Group Service Center Slovakia, Adecco, Your Choice, Language planet a tiež zástupkyne Poradenského a servisného centra UKF – Job kontaktu, ktoré zastrešuje kariérové poradenstvo. So študentmi diskutovali konzultantky centra Mgr. Katarína Henčová a Ing. Zuzana Gališinová. Podľa ich slov kariérové poradenstvo fungovalo na UKF v rámci konzultácií, od septembra 2017 spolu s ďalšími poradenskými službami pre študentov pôsobí v spoločnom centre na Dražovskej ceste 2. Na konzultácie sa možno objednať na e-mailovej adrese , kariérové poradenstvo je k dispozícii v utorok v časoch 12.00 – 14.00 h, 16.00 – 18.00 h a v stredu v čase 10.00 – 12.00 h.
„Kariérové poradenstvo je tu pre študentov od prvého po posledný ročník počas celého ich štúdia. Je to služba, ktorá má poslucháčov sprevádzať štúdiom aj svetom práce. Snažíme sa v nich vybudovať schopnosť aktívne si riadiť svoju kariéru – vedieť ako a mať pritom všetky nástroje, ako to urobiť,“ vysvetľuje Mgr. Katarína Henčová. „Preto je dôležité, aby sme študentov nezachytávali až v piatom ročníku, tesne pred písaním životopisu a hľadaním si práce, ale aby sme ich sprevádzali celým štúdiom, pomáhali ich formovať a budovať ich vnútorný sebaspoznávací proces. Na pracovnom pohovore potrebujú odprezentovať to, kým sú, čo vedia, aké majú skúsenosti, zručnosti, v čom sú dobrí, nielen sa na to „hrať“.“
Vysokoškolák by mal už počas štúdia nadobudnúť nejaké skúsenosti cez prax, stáže, brigády či zahraničné pobyty a aj prostredníctvom nich by sa mal špecializovať v súvislosti so svojím študijným odborom. „Len 2 % ľudí nemajú talent na nič, preto je počas štúdia potrebné rozpoznať, v čom je študent dobrý, na čo má vlohy. Aj v tomto vie pomôcť naše kariérové poradenstvo. Študent síce môže mať talent na niečo, len nie vždy chce tieto svoje predpoklady nasledovať a využiť. Preto je dôležité vedieť správne skĺbiť to, čo chce a v čom je dobrý,“ dodala Mgr. Henčová.
Už s týmto poznatkom by študent do školy mal nastúpiť, ale, žiaľ, prax je taká, že voľba vysokej školy nie je vždy celkom podľa predstáv študenta, radia mu rodičia, známi, priatelia... A tak sa v prvom ročníku poslucháč často len hľadá – kto je, čo chce, kam smeruje, či je na správnom mieste. Preto by malo byť kariérové poradenstvo súčasťou života dieťaťa už od základnej školy, zdôraznila Mgr. Henčová.
Rozbiehajú „alumni“ program
Ako doplnila Ing. Zuzana Gališinová, hľadanie zamestnania trvá isté obdobie. Študentom aj absolventom univerzity, pokiaľ sa rozhodnú spolupracovať s Úradom práce, vedia v rámci kariérového poradenstva UKF prakticky poradiť, aké majú možnosti, kedy prísť na Úrad práce, čo ich očakáva, na čo majú nárok a podobne. „Úrady práce majú pre svojich klientov pripravené rôzne projekty a kurzy. Pokiaľ absolventi univerzity potrebujú nadobudnúť nejaké nové zručnosti, vieme im ich odporučiť a poradiť, za kým majú konkrétne ísť,“ povedala Ing. Gališinová.
„Snažíme sa rozbehnúť aj „alumni“ program, teda zachytávať našich bývalých študentov a zistiť, ako vyzerá ich svet po skončení školy. Je to dôležité, aj univerzita potrebuje vedieť, kde na trhu práce našli svoje uplatnenie,“ doplnila Mgr. Henčová.
Ing. Gališinová pripomenula, že je to taká vzájomná služba, lebo aj bývalí absolventi školy môžu mať časom potrebu rozhodovať sa o nejakej zmene, či riešiť svoju životnú situáciu, a UKF je ich „alma mater“, na ktorú sa môžu aj v týchto prípadoch obrátiť. „Taktiež by sme ich potenciál chceli využiť aj na to, aby boli nápomocní svojim mladším spolužiakom a porozprávali im svoj životný príbeh, čo sa im podarilo a aké skúsenosti im priniesol praktický život,“ dodala Ing. Gališinová.
Cudzie jazyky sú kľúčové
Ponuky firiem sa počas Kariérneho dňa UKF orientovali na študentov ovládajúcich cudzie jazyky na úrovni B2. O tom, aké je dnes dôležité ovládanie a používanie cudzích jazykov v pracovnom procese, niet pochýb, potvrdili to aj predstavitelia všetkých zúčastnených spoločností. Za všetkých sa vyjadrili zástupkyne z finančného biznis centra Johnson Controls v Bratislave Mgr. Žaneta Halászová a Mgr. Martina Kolenová. „Hľadáme prevažne personál na obsadenie účtovníckych pozícií, ideálne v kombinácii s cudzími jazykmi, najlepšie angličtinou. Účtovníctvo nie je až taká podmienka, kľúčové sú najmä jazyky, keďže sme medzinárodná firma s pobočkami po celom svete,“ uviedli konzultantky.
Text a foto: Ing. Jana Černáková – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo