L3-banner-media

Americká odborníčka prednášala na FSVaZ

V dňoch 8. – 12. októbra 2018 sme na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva privítali významnú odborníčku v oblasti ošetrovateľských klasifikačných systémov z USA. Sue Moorhead PhD, RN, je docentkou a riaditeľkou Centra pre ošetrovateľské klasifikácie a klinickú efektivitu (Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness) na University of Iowa. Pedagogicky pôsobí na University of Iowa viac ako 30 rokov. Jej výskum sa zameriava na vývoj a implementáciu štandardizovanej ošetrovateľskej terminológie a výskum efektívnosti. Je vedúcou editorkou publikácie Klasifikačné výsledky v ošetrovateľstve (Nursing Outcomes Classifications), ktorej šesť vydaní je v súčasnosti preložených spolu do deviatich jazykov.
Katedra ošetrovateľstva FSVaZ sa venuje téme štandardizácie ošetrovateľskej terminológie s použitím klasifikačných systémov viac ako 10 rokov. Na katedre už dlhšie rozvíjame spoluprácu so zahraničnými inštitúciami a odborníkmi a vďaka podpore projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“ (projekt č. 001UKF-2/2016) k nám mohla Sue Moorhead zavítať aj osobne. Počas celého týždňa prebiehali prednášky, workshopy a diskusie na tému používania klasifikačných systémov v ošetrovateľstve ako s pedagógmi, tak aj so študentmi katedry. Ide o aktuálne témy aj z hľadiska možnosti implementovania klasifikačných systémov ošetrovateľskej starostlivosti na národnej úrovni, ktoré u nás v súčasnej dobe úplne absentujú.
Vďaka osobnému stretnutiu sme posilnili spoluprácu a naplánovali ďalšie kroky pre vzdelávanie a výskum v oblasti problematiky ošetrovateľských klasifikačných systémov.
prednáška Sue Moorhead FSVaZ
prednáška Sue Moorhead FSVaZ 2
Text a foto: PhDr. Andrea Solgajová, PhD. – Katedra ošetrovateľstva FSVaZ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo