L3-banner-media

Blíži sa Imatrikulačný ples UKF

Imatrikulačný ples UKF je vždy jedným z vrcholných podujatí Študentských dní nitrianskych univerzít, ktorého organizátorom je Študentský parlament UKF v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa. Tento ročník sa uskutoční 16. novembra 2018 o 19.00 h tradične v pavilóne B výstaviska Agrokomplex.
Program bude rôznorodý, takže si v ňom každý nájde to svoje. Ples otvorí Akadémia tanca, ako inak než viedenským valčíkom. Z hudobných vystúpení na nás čaká skupina Maco Mamuko, ktorá predvedie skladby rómskeho pop štýlu, ale aj svojrázne rómske piesne. Do skoku zahrá kapela Smola a Hrušky a parket roztancuje aj hlavný hosť večera, známy slovenský raper Majk Spirit.
Predaj lístkov sa uskutoční v stredu 24. októbra 2018 v čase od 09.00 h do 13.00 h vo vestibule hlavnej budovy UKF (Tr. A. Hlinku 1), Pedagogickej fakulty (Dražovská 4) a Filozofickej fakulty (Štefánikova 67). Na jeden ISIC je možné zakúpiť štyri lístky.
Viac informácií nájdete v udalosti na FB.
Text: Mgr. Tímea Kamenická – referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo