L3-banner-media

Univerzitu navštívil srbský veľvyslanec

Dňa 18. októbra 2018 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. prijal veľvyslanca Srbskej republiky. J. E. prof. Dr. Momčilo Babič v minulosti pôsobil ako univerzitný pedagóg v oblasti medicíny, zdravotníctva a sociálnej práce a má vyvnikajúce vedecké výsledky. Pán veľvyslanec prejavil úprimný záujem o spoluprácu s našou univerzitou, nakoľko veľmi dobre pozná akademické prostredie v Srbsku a ponúkol spoluprácu Veľvyslanectva Srbskej Republiky pri nadväzovaní nových kontaktov s vedeckými inštitúciami v Srbsku.
Rektor UKF prof. Libor Vozár informoval pána veľvyslanca o spolupráci našej univerzity s inštitúciami v Srbsku a o skutočnosti, že na našej univerzite študuje 107 zahraničných študentov zo Srbskej rebubliky. Po stretnutí s rektorom UKF J. E. prof. Momčilo Babič navštívíl laboratóriá FPV a s veľkým záujmom si vypočul odborný výklad, ktorý mu v rámci prehliadky laboratórií poskytol prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV. Pán veľvyslanec následne absolvoval prehliadku Nitrianskeho hradu, počas ktorej ho sprevádzala PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – poverená výkonom činností prorektora pre medzinárodné vzťahy
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo