L3-banner-media

Univerzita privítala prvákov workshopom

Poradenské a servisné centrum (PaSC) pokračuje vo svojich aktivitách – v utorok 23. októbra 2018 sa v jeho priestoroch v areáli Študentského domova Zobor konal historicky prvý Prvácky workshop, na ktorom sa okrem samotného centra a jeho zložiek odprezentoval aj Študentský parlament UKF a nezisková organizácia Slovenská akademická informačná agentúra, známa pod skratkou SAIA, n. o.
Poradenstvo pod jednou strechou
PaSC ponúka okrem ôsmich oblastí poradenskej činnosti (duchovné poradenstvo, finančné poradenstvo, kariérne poradenstvo, psychologické poradenstvo, poradenstvo a podpora pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami, poradenstvo zamerané na zdravie, právne poradenstvo a sociálne poradenstvo) aj servisnú činnosť. Čo to znamená, vysvetlil manažér PaSC Miroslav Tvrdík: „Od tohto semestra bude naše centrum pripravovať kultúrne, spoločenské a športové podujatia, s ktorými sa stretávate počas štúdia – či už sú to Študentské dni nitrianskych univerzít, Nitrianske univerzitné dni, rôzne workshopy a eventy. Najväčšou novinkou po novom roku bude grantový systém, ktorý zameriame na aktívnych študentov a budeme ich podporovať aj nejakou finančnou čiastkou. Samozrejme, ak bude projekt zaujímavý a bude mať prínos pre rozvoj univerzity a študentov.“
Nové skúsenosti, ale aj zábava
Zástupcom, ktorý má v náplni práce obhajovať práva študentov a riešiť ich problémy, je Študentský parlament UKF. „Sme nezávislé občianske združenie, ktoré so svojou alma mater aktívne spolupracuje a vytvára pre študentov voľnočasové aktivity“, priblížila činnosť Študentského parlamentu jeho podpredsedníčka Sabína Slováková. „Pôsobia v ňom vaši kolegovia, či už z lavíc, akademického senátu alebo zo Študentskej rady vysokých škôl. V Študentskom parlamente naberáme nové skúsenosti a poznatky, spoznávame nových ľudí a prichádzame do styku so situáciami, s ktorými by sme sa možno v bežnom živote nestretli. Zároveň sme tu pre našich kolegov v prípade vyskytnutia sa akéhokoľvek problému či neriešiteľnej situácie v rámci ich štúdia či študentského života.“ Súčasťou ŠP UKF sa môže stať každý študent – stačí mať chuť niečo urobiť vo voľnom čase a využiť kontakt, ktorý je na webovom sídle Študentského parlamentu.
Finančná výpomoc
Keďže štúdium na vysokej škole môže pre študenta a jeho rodinu znamenať finančnú záťaž, Ing. Dana Buchová z Oddelenia štipendií prišla prvákom priblížiť možnosti študentských pôžičiek a štipendií. Ako informovala, študentská pôžička sa na univerzite realizuje v spolupráci s Fondom na podporu vzdelávania. Informácie o štúdiu na žiadosti o pôžičku potvrdzuje príslušná vysoká škola, preto je potrebné navštíviť najskôr študijné oddelenie fakulty UKF, ktorú študent navštevuje, a potom aj Oddelenie štipendií UKF a následne vyplnenú a potvrdenú žiadosť doručiť osobne alebo poštou do Fondu na podporu vzdelávania v Bratislave. Termín podania žiadosti je 31. októbra 2018.
Ďalšou možnosťou finančnej výpomoci je sociálne štipendium – ak je škola viac než 29 km od trvalého bydliska študenta, maximálna suma štipendia je vo výške 285 eur mesačne, do 29 km je 240 eur, minimálna suma je 10 eur.
Z fondu rektora sú realizované Mimoriadne štipendiá – toto jednorazové štipendium je možné získať za prezentáciu univerzity v športových aktivitách, umeleckej činnosti, rozvoji alebo výskume. V prípade dobrých výsledkov zodpovedajúcich fakulte je možné získať prospechové štipendium, ktoré sa takisto vypláca jednorazovo.
Neváhaj a cestuj
Ako cestovať na akúkoľvek univerzitu do akejkoľvek krajiny sveta sa prváci dozvedeli od koordinátorky Mgr. Beáty Košťálovej z neziskovej organizácie SAIA: „V súčasnosti ponúkame štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd až do tridsiatich krajín sveta, medzi ktorými sú okrem krajín Európskej únie aj krajiny ako Japonsko, Kanada, Austrália, India, Turecko či Izrael.“ Tieto mobility sa realizujú cez štyri veľké programy – Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko a Národný štipendijný program.
Berú človeka ako celok
Tým študentom, ktorí ešte presne nevedia, aké sú ich kvality, erudovane poradia kariérové poradkyne Ing. Zuzana Gališinová a Mgr. Katarína Henčová. Okrem osobných konzultácií (utorok 12.00 – 14.00, 16.00 – 18.00, streda 10.00 – 12.00) plánujú počas celého semestra organizovať pre študentov workshopy. „Budeme robiť aktivity v oblasti sebapoznania, hodnôt, zameriavať sa na kombinácie schopností a zručností, ako by ste ich mohli v budúcnosti vo vašom zamestnaní, ktoré si budete voliť, uplatniť“, vysvetlila K. Henčová. „Budeme s vami hľadať možnosť prepojenia vášho štúdia na reálny svet práce, aby ste vyšli ako hotový človek, ktorý vie, čo chce, čo hľadá a ide na trh práce s ponukou, kým je a ako do toho sveta chce vstúpiť.“ „Chceme, aby sa študenti cítili naplnení a spokojní v tom, čo robia“, objasnila Z. Gališinová. „Nemusí to byť len práca alebo štúdium, môže to byť osobný život, pretože všetky zložky sa vzájomne prelínajú. Pokiaľ sa necítime v jednej zložke dobre, tak sa naša nespokojnosť odzrkadľuje aj v inej zložke, takže kariérové poradenstvo berie človeka ako celok.“
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo