L3-banner-media

Roadshow s Google karavanom na univerzite

Univerzita Konštantína Filozofa sa aj tento rok zapojí do podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktoré organizuje ministerstvo školstva SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
V týždni od 5. do 11. novembra 2018 jednotlivé fakulty univerzity pripravujú pre študentov, zamestnancov i širokú verejnosť množstvo zaujímavých podujatí, ktoré rôznymi formami popularizujú vedu a techniku.
V rámci Týždňa vedy a techniky v stredu 7. novembra popoludní zavíta na UKF aj Roadshow s Google karavanom, ktorá okrem nitrianskej univerzity navštívi ešte 7 ďalších slovenských univerzít. Google Slovensko a iniciatíva Grow with Google chce takto mladým ľuďom predstaviť svet digitálu, práce budúcnosti a možnosti vlastného podnikania.
Od 13. do 16. h sa budú môcť záujemcovia v interaktívnom karavane umiestnenom pri vchode do hlavnej budovy UKF stretnúť s ambasádormi Googlermi a Google trénermi. Budú sa môcť s nimi porozprávať o tom, čo ich zaujíma v súvislosti so vzdelávaním, kariérou či zvyšovaním digitálnych zručností, čakajú ich tiež rôzne hry a súťaže o zaujímavé ceny.
V rovnakom čase, o 13. h, sa v hlavnej budove v prednáškovej miestnosti B 212 začne prednáška Mobilné aplikácie a mobile marketing, ktorú uvedie Peter Šíma, Google Partners Trainer a dve Googlerky Martina Sokolíková a Mária Takáčová. Počet miest na prednášku je obmedzený, treba sa zaregistrovať prostredníctvom formulára.
Text: Ing. Jana Černáková – Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie R
Fotografia v perexe: archív Google

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo