L3-banner-media

5. ročník speváckej súťaže BlueNote

Celotýždňový vokálny maratón na Katedre hudby PF zavŕšila už tradičná spevácka súťaž BlueNote 26. októbra 2018. Piaty ročník súťaže sa niesol v rodinnej atmosfére, nakoľko vynikajúci lektori vokálnych kurzov boli zároveň porotcami a mali možnosť s jednotlivými súťažiacimi individuálne pracovať, zoznámiť sa s nimi a profesionálne im poradiť v predchádzajúcich dňoch. Súťažiaci mali opäť možnosť sa ukázať v troch nonartificiálnych žánroch – jazz/šansón, muzikál a popmusic.
Za oblasť šansónu zodpovedala významná slovenská šansonierka Alena Čermáková. Muzikál hodnotil odbornými očami Ján Hyža a jazz Boglárka Babiczki z Maďarska. Hodnotili hlasovú techniku, prácu s textom, štýlové uchopenie jednotlivých žánrov, no predovšetkým celkové podanie piesní a osobitý umelecký prejav.
Porotu najviac presvedčila Lívia Michalková, študentka 3. ročníka v odbore hudba a zvukový dizajn na PF UKF, ktorá nám v rámci súťažného repertoáru predstavila aj svoju vlastnú tvorbu. Druhé miesto získala Alena Dušová, študentka 1. ročníka a tretie miesto patrilo Kamile Halámkovej, študentke 3. ročníka, obidve v odbore učiteľstvo hudobno-dramatického umenia na PF UKF.
Osobitná vďaka patrí predovšetkým súťažiacim, ktorí túto našu už pomaly tradíciu živia a nenechajú upadnúť. Ďakujeme Alene Čermákovej a Jane Tomko Ferjenčíkovej z PF PU v Prešove za vecné ceny, ktoré venovali našim súťažiacim. Taktiež patrí poďakovanie Únii žien Slovenska, osobitne Eve Kuklovej, za každoročnú finančnú podporu tohto výnimočného projektu.
Text a foto: Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD. – Katedra hudby PF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo