L3-banner-media

Učitelia sa učili programovať hardvér

Na októbrové stretnutie Klubu informatikov, ktoré organizuje občianske združenie eTeacher spolu s Katedrou informatiky FPV UKF, prišiel učiteľom zo stredných škôl porozprávať o programovaní hardvéru Marek Mansell. Na micro:bit workshope im predstavil edukačnú dosku BBC Micro:bit, vývojové prostredia pre toto zariadenie a niekoľko príkladov praktických hardvérových zadaní. Zariadenia navrhli vo Veľkej Británií a vďaka ich jednoduchosti a špecifickému dizajnu pre vzdelávacie účely sú veľmi obľúbené v školách v zahraničí.
Učitelia si vyskúšali prácu v online prostredí, v ktorom vedeli programovať micro:bit bez nutnosti inštalácie softvéru. Na workshope začali jednoduchšími úlohami, ktoré využívajú len vbudované senzory zariadenia a následne prešli k pripájaniu externých súčiastok, vďaka ktorým je možné vytvárať väčšie projekty s presahmi do iných predmetov, ako napríklad fyzika, biológia alebo výtvarná výchova. Príkladmi takýchto projektov môže byť automatizovaný kvetináč, vlastná meteostanica či domáci bezpečnostný alarm.
Marek Mansell je podpredsedom občianskeho združenia SPy, ktoré každoročne organizuje medzinárodnú konfereciu PyCon v Bratislave, a projektový manažér iniciatívy Učíme s Hardvérom. Tá sa usiluje spraviť hodiny informatiky na základných a stredných školách zaujímavejšími, a to pomocou programovania hardvéru a medzipredmetových projektov so zariadením BBC micro:bit. Dôležitou súčasťou tohto projektu je spolupráca s učiteľmi, preklad a tvorba vzdelávacích materiálov šírenými pod otvorenými licenciami a výskum v oblasti didaktiky informatiky. Marek v súčasnosti študuje odbor internetové technológie na FIIT STU a leadership v Nexteria Leadership Academy. V minulosti taktiež pracoval ako hardvérový vývojár.
Text a foto: PaedDr. Peter Švec, PhD. – Katedra informatiky FPV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo