L3-banner-media

Medzinárodný deň rómskeho jazyka

5. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň rómskeho jazyka v roku 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe, ktorej sa zúčastnili zástupcovia pätnástich krajín Európy. Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pripomienkou a zároveň oslavou jazyka, ktorým sa je možné dohovoriť takmer v každej európskej krajine. Bohatosť a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje množstvo dialektov, len na Slovensku Rómovia hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a maďarských Rómov a viacerými subdialektmi. Rómsky jazyk bol na Slovensku štandardizovaný v roku 2008.
Naša univerzita bola prvou zo slovenských vysokých škôl s rómskym jazykom vo svojich študijných programoch. Študenti Ústavu romologických štúdií na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva sa počas svojho štúdia s rómskym jazykom stretávajú už od roku 1990, okrem toho pracovisko organizuje jazykové kurzy pre verejnosť a v oblasti rómskeho jazyka a romológie realizuje výskumy.
Aj pri tejto príležitosti organizuje Ústav romologických štúdií 15. novembra 2018 konferenciu „Romologické diskurzy – RODI 2018 (Vakeras pal o Roma)“ s podnázvom Rómska kultúra a jazyk – potreby a perspektívy, na ktorej budú účastníci diskutovať aj o význame ochrany a podpory rómskeho jazyka.
Text: doc. Jurina Rusnáková, PhD. – Ústav romologických štúdií FSVaZ
Fotografia v perexe: Stanislav Chovanec – Dekanát FSVaZ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo